Påske – Dag 1

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Palmesøndag

Skrevet av: Nora Dub Dybdal, Misjonskonsulent i NMS

Hvorfor valgte Jesus en eselfole?

Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Folkemengden som er samlet i anledning påskehøytiden, tar palmegrener og hyller ham med «Hosianna» når han rir inn i byen.

Først i dette kapitlet kan vi lese at ryktet om at Jesus hadde vekket opp Lasarus fra de døde, hadde spredt seg. Nå kom folk for å se både Jesus og Lasarus (Joh 12,9).

Hvorfor velger Jesus å ri på et esel? Esler egner seg ikke til krigføring, slik hester gjør. De egner seg best til fredelige arbeidsoppgaver. – Jesus kommer i fredelig ærend. Disiplene innser ikke at profetien fra Sakarja (Sak 9,9) oppfylles foran øynene på dem: En fattig og rettferdig konge som rir på et esel, kommer inn i Jerusalem slik profeten har varslet ...

Selv om folkemengden hyller ham (vers 13), og tilreisende fra andre land ber om å få møte ham (vers 20), mister ikke Jesus fatningen. Han vet hva som venter ham de neste dagene. Han har kommet til jorden for å dø og gjennom det bli til liv for mange (vers 24) – også meg!

Bibeltekst

Johannes 12,12-24

Les i nettbibelen.

12Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! 14Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: 15Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. 16Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. 17Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. 18Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. 19Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» 20Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. 21De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» 22Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. 23Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 24Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.