Bli kjent med den nye Konfirmantbibelen

Konfirmantbibelen 2024 er en verdigjenstand for konfirmanten – og en praktisk og fleksibel ressurs for konfirmantlederen.

En åpen Konfirmantbibel

Siden 2012 har 300 000 konfirmanter fått Konfirmantbibelen i hånda. Nå får neste generasjon ungdommer en helt ny Konfirmantbibel.

Konfirmantbibelen 2024 gir en ny leseopplevelse med et design som er både klassisk og moderne. Bibelteksten er mer leservennlig og lettere å navigere i. Nye og visuelle ressurssider introduserer Bibelens heftige persongalleri og gir hjelp til å utforske de lange linjene som spiller seg ut fra første til siste side.

I august 2024 lanseres en digital verktøykasse som hjelper lokale ledere til å ta Bibelen i bruk sammen med konfirmanter og andre ungdommer.

Håpet er at en ny generasjon ungdommer vil oppleve det mange andre har gjort: Plutselig får ordene mening og blir til gode nyheter. Fortellingene vekker håp. Bibelen blir en levende kjærlighetshistorie der hver og en av oss er med.

Spørsmål og svar om ny Konfirmantbibel

Hvordan får jeg tak i Konfirmantbibelen?

Den nye Konfirmantbibelen er i salg fra våre nettsider, i alle nettbokhandlere og i alle norske bokhandlere.

Hva er nytt med ny Konfirmantbibel?

Bibel i nytt og bærekraftig design: Konfirmantbibelen 2024 er først og fremst nettopp Bibelen – i et helt nytt, innbydende design som er lettere å finne fram i og lettere å lese. Den nye Konfirmantbibelen er bærekraftig produsert uten plast og bruker den oppdaterte Bibel 2024-oversettelsen som er nærmere kildetekstene og nærmere livet.

Tittelside fra Konfirmantbibelen

Bruksbok med involverende ressurssider: Nye og unike ressurssider inviterer til å utforske Bibelen i konfirmanttiden og videre i livet etterpå. Et illustrert persongalleri med ungdommer fra Bibelen vekker overraskende gjenkjennelse selv for unge mennesker i dag. Nytegnede kart gir overblikk over de store linjene i Bibelen på langs. Egne sider gir tips fra mange ulike tradisjoner om hvordan begynne å lese Bibelen, f.eks. med hjelp av Kristuskransen eller det koptiske iotakorset. Og en visuell guide viser hvordan bibelfortellingene spiller seg ut i våre egne omgivelser: i den velkjente kalenderen, i gangen i en gudstjeneste og i arkitekturen i et kirkerom nær deg. Konfirmantbibelen blir en invitasjon til å se at våre liv henger sammen med Bibelens store historie.

En åpen konfirmantbibel

Fritt tilgjengelig digital verktøykasse for ledere: Ingen konfirmantkull er like. Konfirmantbibelen.no er derfor en digital verktøykasse full av fleksible og praktiske ressurser for å skape gode møteplasser med konfirmanter og eldre ungdommer. Velg en aktivitet eller videosnutt å putte inn i et etablert opplegg – eller få ferdige forslag til samlinger, leir, gudstjenester, hverdagsliv og en hel konfirmanttid. Konfirmantledere fra hele landet og fra ulike kirkesamfunn deler sine beste tips. Nylagede ressurser utforsker både Bibelens tekster og ungdommers livsverden. Skap en større sammenheng for konfirmantene med redskaper som BibleProject, Kristuskransen og Konfirmantsalmeboka. Få inspirasjon til å utforske hvordan og hvorfor i det hele tatt bruke Bibelen sammen med ungdommer. Konfirmantbibelen.no lanseres august 2024 og er gratis tilgjengelig til bruk.

Hvorfor bruke den nye Konfirmantbibelen?

En verdigjenstand for konfirmanten: Ungdommer i dag vet mindre om Bibelen enn tidligere generasjoner. Likevel viser undersøkelser at mange ønsker seg en fysisk Bibel med tidløs estetikk og tydelige røtter i tradisjonen. Konfirmantbibelens design er derfor både klassisk og moderne, og boka er relevant også etter konfirmanttiden er over.

En nøkkel til læring: En fysisk Bibel er en synlig påminnelse om å bli åpnet og brukt. Læring skjer best gjennom flere sanser og ved hjelp av en fysisk og taktil gjenstand. Hvis man har bladd seg fram med fingertuppene og sett teksten på siden, da har hukommelsen mye mer å spille på lag med. Det blir også tydelig at Bibelen er en stor historie som vi inviteres til å utforske stadig mer av.

En sammenheng mellom fellesskapet og hverdagslivet: Å eie en Bibel er ikke det samme som å bruke en Bibel. Personlig bruk av Bibelen må formes i fellesskapet. Konfirmantbibelen er derfor enkel å ta i bruk i samlinger, på leir og i gudstjenester. Konfirmantbibelen.no er en fritt tilgjengelig digital verktøykasse koblet til Konfirmantbibelen. Her finnes konkrete og fleksible aktiviteter å gjøre sammen, men også tips til hvordan ungdommer kan bruke Konfirmantbibelen i sin egen hverdag.

Bendik Vollebæk

Ta kontakt for mer informasjon

Bendik Vollebæk
Prest og konfirmantutvikler

E-post: [email protected]

Kjøp Konfirmantbibelen