20. april 2024

Dagens bibelord

Romerne 13,8-10

Les i nettbibelen

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 9 For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det... Vis hele teksten

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 9 For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. 10 Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

Dagens bibelord

Romarane 13,8-10

Les i nettbibelen

8 Ha inga skuld til nokon, anna enn det å elska kvarandre. Den som elskar nesten, har oppfylt lova. 9 For boda: du skal ikkje bryta ekteskapet, du skal ikkje slå i hel, du skal ikkje stela, du skal ikkje lysta, eller kva anna bod det skal vera,... Vis hele teksten

8 Ha inga skuld til nokon, anna enn det å elska kvarandre. Den som elskar nesten, har oppfylt lova. 9 For boda: du skal ikkje bryta ekteskapet, du skal ikkje slå i hel, du skal ikkje stela, du skal ikkje lysta, eller kva anna bod det skal vera, dei samlar seg til eitt i dette: Du skal elska nesten din som deg sjølv. 10 Kjærleiken gjer ikkje noko vondt mot nesten. Difor er kjærleiken oppfylling av lova.

Dagens bibelord

Roma 13,8-10

Les i nettbibelen

8 Allet leage geasage velggolaččat, earret dan ahte ráhkistehpet guhtet guimmiideattet. Dasgo dat gii ráhkista lagamuččas, lea ollašuhttán lága. 9 Báhkkomat Don it oaččo rihkkut náittosdili, Don it oaččo goddit, Don it oaččo suoládit, Don it oaččo... Vis hele teksten

8 Allet leage geasage velggolaččat, earret dan ahte ráhkistehpet guhtet guimmiideattet. Dasgo dat gii ráhkista lagamuččas, lea ollašuhttán lága. 9 Báhkkomat Don it oaččo rihkkut náittosdili, Don it oaččo goddit, Don it oaččo suoládit, Don it oaččo anistuvvat ja buot eará báhkkomat sáhttet čohkkejuvvot dán sátnái: Ráhkis lagamuččat nugo iežat. 10 Ráhkisvuohta ii daga lagamužžii maidege baháid. Danne ráhkisvuohta ollašuhttá oppa lága.