30. november 2023

Dagens bibelord

Salmene 24,1–10

Les i nettbibelen

1En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. 2For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. 3«Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» ... Vis hele teksten

1En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. 2For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. 3«Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» 4«Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. 5Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» 6«Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» 7«Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 8«Hvem er denne ærens konge?» « Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» 9«Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 10«Hvem er han, denne ærens konge?» « Herren Sebaot, han er ærens konge.»

Dagens bibelord

Salmane 24,1–10

Les i nettbibelen

1Ein salme av David. Jorda og det som fyller henne, høyrer Herren til, verda og dei som bur der, er hans. 2For han har grunnlagt jorda på havet, grunnfest henne på strøymande vatn. 3«Kven kan gå opp på Herrens fjell, kven får stå på hans heilage stad?» ... Vis hele teksten

1Ein salme av David. Jorda og det som fyller henne, høyrer Herren til, verda og dei som bur der, er hans. 2For han har grunnlagt jorda på havet, grunnfest henne på strøymande vatn. 3«Kven kan gå opp på Herrens fjell, kven får stå på hans heilage stad?» 4«Den som har skuldfrie hender og eit reint hjarte, som ikkje lengtar etter løgn og ikkje gjer falsk eid. 5Han blir velsigna av Herren og får rettferd frå Gud, sin frelsar.» 6«Dette er ei slekt som spør etter han, som søkjer ditt andlet, Jakobs Gud.» 7«Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk, de eldgamle dører, så kongen, den herlege, kan koma inn!» 8«Kven er då kongen, den herlege?» « Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» 9«Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk, de eldgamle dører, så kongen, den herlege, kan koma inn!» 10«Kven er han då, kongen, den herlege?» « Herren Sebaot, han er kongen, den herlege.»

Dagens bibelord

Salmane 24,1–10

Les i nettbibelen

1Davida sálbma. Eanan ja buot mii dan deavdá, gullá Hearrái, máilbmi ja dat geat ásset das, leat su. 2Son lea vuođđudan eatnama meara ala, ceggen dan rávnnjiid badjelii. 3Gii oažžu mannat Hearrá várrái, gii beassá čuožžut su bassibáikkis? ... Vis hele teksten

1Davida sálbma. Eanan ja buot mii dan deavdá, gullá Hearrái, máilbmi ja dat geat ásset das, leat su. 2Son lea vuođđudan eatnama meara ala, ceggen dan rávnnjiid badjelii. 3Gii oažžu mannat Hearrá várrái, gii beassá čuožžut su bassibáikkis? 4Dat geas leat vigihis gieđat ja buhtis váibmu, gii ii váinnut behtolašvuođa iige vuortno vearrut. 5Sutnje Hearrá addá buressivdnádusa, bestojumi Ipmil atná su vanhurskkisin. 6Dát lea dat álbmot mii ohcá du, mii boahtá du muođuid ovdii, Jakoba Ipmil. 7Bajidehket oaivvi, poarttat, badjánehket, agálaš uvssat, vai gudni gonagas boahtá sisa! 8Gii lea gudni gonagas? Son lea Hearrá, gievra ja veagalaš, Hearrá, veagalaš soahtat. 9Bajidehket oaivvi, poarttat, badjánehket, agálaš uvssat, vai gudni gonagas boahtá sisa! 10Gii lea gudni gonagas? Son lea Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. Son lea gudni gonagas.