Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Tobit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Tobits råd og formaninger til Tobias
4Samme dag kom Tobit til å tenke på de pengene som han hadde gitt i forvaring til Gabael i Rages i Media.  2 Han sa til seg selv: «Når jeg nå har bedt om å få dø, skulle jeg ikke da kalle på Tobias, sønnen min, og fortelle ham om disse pengene før jeg dør?»  3 Så kalte han til seg Tobias. Da han kom inn, sa han til ham: «Når jeg dør, må du gi meg en ærefull begravelse. Hedre din mor, og forlat henne ikke så lenge hun lever. Gjør det som er til glede for henne, og gjør ikke noe som fyller henne med sorg.  4 Husk, min sønn, alle de farer hun utsatte seg for for din skyld da du var i hennes morsliv. Og når hun en gang dør, skal du gravlegge henne ved siden av meg i en og samme grav.
   
 5 Tobias, tenk alltid på Gud. La deg ikke forlede til å synde og bryte hans bud. Gjør det som rett er, så lenge du lever. Gå ikke på urettferdighets veier.  6 For når du følger sannheten, skal du ha lykken med deg i alt det du tar deg fore, du på samme måte som alle rettskafne menn.  7 Gi almisser av det du eier. Vend aldri ryggen til noen som er fattig. Da vil Gud heller ikke vende seg bort fra deg.  8 Vis barmhjertighet, alt etter som du har råd til. Har du mye, så gi rikelig. Har du lite, så vær ikke redd for å gi av det lille du har.  9 Slik samler du deg en god skatt for nødens dag, 10 for almisser frir fra døden og forhindrer at en går inn i mørket. 11 De er en god offergave for Den Høyeste og kommer alle som gir dem, til gode.
   
12 Vokt deg, barn, for all slags utukt. Fremfor alt, ta deg en kone av ditt eget folk. Ta ikke en fremmed kvinne som ikke er av din fars stamme, for vi er barn av profeter. Husk på Noah, Abraham, Isak og Jakob, våre fedre i eldgammel tid: De tok seg alle sammen koner blant sine frender og ble velsignet i sine barn, og deres etterkommere skal arve landet. 13 Derfor, min sønn, elsk dine brødre. Vend deg ikke hovmodig bort fra dem, de som er ditt folks sønner og døtre, men ta deg en kone blant dem. For slikt hovmod volder mye ødeleggelse og forvirring. Likeledes fører latskap til nød og fattigdom. Ja, udugelighet er sultens mor.
   
14 Når noen arbeider for deg, skal du gi ham lønn samme dag. Hold ikke lønnen tilbake natten over. Hvis du tjener Gud, skal du få din lønn. Gi akt på deg selv, barnet mitt, i alt du foretar deg, at du er rettskaffen i all din ferd. 15 Gjør ikke mot andre det du selv avskyr. Drikk ikke så mye vin at du blir drukken, og la ikke drukkenskap være din følgesvenn på veien. 16 Del ditt brød med den som sulter og dine klær med dem som er nakne. Gi som almisser alt det du har til overs, og gjør det med glede i hjertet.
   
17 Skjenk din vin og bryt ditt brød i de rettferdiges gravferd, men gi ikke noe til syndere. 18 Be ethvert klokt menneske om råd. Får du et godt råd, så forakt det ikke. 19 Pris alltid Gud Herren. Be ham gjøre dine veier rette og la alle dine skritt og planer lykkes. For folkeslagene vet ikke råd. Det er Herren selv som gir alle gode ting, men den han vil, støter han ned i dødsriket. Husk derfor disse budene, min sønn! La dem aldri strykes ut av ditt hjertes tavle!
   
20 Og nå vil jeg fortelle deg, Tobias, at jeg har gitt ti sølvtalenter til forvaring hos Gabael, sønn av Gabrias, i Rages i Media. 21 Vær ikke redd fordi vi er blitt fattige, min sønn. Du er rik hvis du frykter Gud, holder deg borte fra all synd og gjør det som rett er i Herren din Guds øyne.»
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >