Nye metoder for felles bibelbruk

Vi forstår i dag mer og mer at Bibelen bør leses i fellesskap. I mange land har det blitt utviklet nye metoder for å lese og studere bibeltekster i grupper. Kurset gir et møte med noen av disse metodene.

Mange er på utkikk etter nye måter å formidle bibeltekster på, metoder hvor ikke én person underviser de andre, men hvor en gruppe sammen kan oppleve en bibelsk fortelling "fra innsiden". Gjennom den verdensvide familien av bibelselskaper har vi tilgang til flere nyere metoder.

Kursholder Hans J. Sagrusten

Kurset gir et møte med noen metoder for felles bibelbruk som er brukt av bibelselskapene i Egypt og i Gulfen, og metoder som er utviklet i vestlig sammenheng. Metodene legger vekt på at deltakerne skal oppleve bibeltekstene sammen, gjennom samtale, spørsmål og innlevelse.

Kurset passer for grupper fra 5 til 20 personer som ønsker å lære seg nye måter å arbeide med bibeltekster på. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper og forutsetter ikke teologisk utdannelse, men det vil fungere best for deltakere som har en viss kjennskap til bibelfortellingene.

Kontakt Oss