Forfalskes bibelteksten?

Fra tid til annen er det oppslag i vestlige medier om at kinesiske myndigheter forfalsker og forvrenger bibelteksten.

Gammel kinesisk bibel, oppslått

Tidligere leder for Bibelselskapenes arbeid i Kina, Kua Wee Seng, forteller at det har vært episoder der Bibelselskapet har måttet gripe inn mot uriktig bruk av bibeltekstene, men ikke mot forfalskede bibler.

– I en lærebok for fagarbeidere hadde en forfatter funnet inspirasjon i den bibelske teksten om kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd, forteller han.

– Forfatteren hadde ganske riktig sitert Jesus da han uttalte «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Dette gjorde han, ifølge forfatteren, for å roe ned den uregjerlige mobben.

– Deretter hadde fagbokforfatteren gjort en vri på historien i tråd med det kinesiske regimets normer: Da mobben var forsvunnet, hadde Jesus selv vendt tilbake og steinet kvinnen. Moralen i fortellingen var å advare mot oppløp blant folket, samtidig som loven til enhver tid måtte følges, uten omsvøp – og loven foreskrev steining, forklarer Wee Seng.

– Vi kjente ikke til at bibelhistorien var misbrukt å denne måten, forteller han.

Men snart fikk de høre om denne læreboka via utenlandske observatører.

– Da tok vi umiddelbart grep. Vi brukte våre gode forbindelser til de kinesiske myndig-

hetene – og fikk snart stoppet og inndratt boka.

Kinesiske myndigheter har et nokså unikt tillitsforhold til De forente bibelselskaper. De aksepterer og verdsetter Bibelselskapets kompetanse – og setter pris på at det er en stor, overnasjonal organisasjon med påvirkningskraft overfor kirkene.

Selv om læreboka ble trukket, og de kinesiske myndighetene er lydhøre overfor Bibelselskapet, er det likevel offisiell politikk at det religiøse livet i Kina skal sinifiseres.

– Det innebærer at man skal etterstrebe at de religiøse uttrykkene blir mer «kinesiske», forteller Wee Seng.

Ofte er dette uproblematisk. Også i Norge har vi salmer med bilder fra norsk natur, sunget til norske folketoner, og feirer –kledd i norske folkedrakter – nasjonaldagen og høytidsdager i kirken. Det samme er et mål for kinesiske myndigheter, og det gjelder ikke bare kristne, men alle tros- retninger og religioner som er etablert i verdens største land.

– Langt på vei kan vi godta dette, men vi reagerer selvsagt når bibeltekstene blir forvrengt og misbrukt, sier Wee Seng.


I Kina er De forente bibelselskaper garantister for at Bibelen gjengis i henhold til grunnteksten

Kua Wee Seng -

Helligholdelse av Guds ord

De kinesiske kristne er selv garantister for at Bibelen gjengis korrekt. Mange kan store deler av bibelteksten utenat – og reagerer ved den minste endring av den tradisjonelle bibelteksten.

– Dette viser i hvilken grad de kinesiske kristne holder Guds ord hellig. Samtidig kan det være en utfordring. Den gamle kinesiske oversettelsen er vanskelig å forstå for en del unge kinesiske kristne. Derfor er det utarbeidet en ny oversettelse av Bibelen – mer i tråd med det moderne kinesiske språket. Men fordi den ikke er identisk med den gamle oversettelsen, møtes den med skepsis blant deler av kirken, forteller Bernt G. Olsen, leder for bibelmisjonsavdelingen i Det Norske Bibelselskap.

I Kina er De forente bibelselskaper garantister for at Bibelen gjengis i henhold til grunnteksten. China Partnership og Wee Seng har arbeidet målrettet for å opprettholde tillitsforholdet til myndighetene, og i tilfeller der eksterne aktører, som fagbokforfattere, misbruker bibelteksten, blir dette håndtert ved hjelp av kinesiske myndigheter.