En Bibel nærmere kildetekstene

En ny revisjon av Bibelen ble lansert 14.mars 2024, og mange lurer nok på hvilke endringer som er gjort. Hvorfor oppdateres Bibelen, og hvordan foregår prosessen?

Side fra Bibel 2024

Målet med å oversette Bibelen er at flest mulig mennesker skal ha muligheten til å lese den på et språk de forstår, bruke den og at oversettelsen er så nær kildetekstene som mulig. Målet er en Bibel som flest mulig kan lese og bruke. Bibelen er ei bok som er utrolig viktig for mennesker, både personlig og som en del av vår felles historie. Vi vil oversette Bibelen slik at den kan leses i kirker og menigheter, for personlig oppbygging og som verdenshistoriens største litterære verk.

Den første norske, fullstendige oversettelsen av Bibelen kom i 1904, med et helt annet språk enn hva vi bruker i dag. I takt med at språket endrer seg, gjøres det også nye oppdagelser som tilfører kunnskap. Dødehavsrullene, som ble oppdaget mellom 1947 og 1956, er gode eksempler på dette.

Fra tjener til slave

Når man gjør revisjoner og endringer av Bibelen i lys av ny kunnskap, kan slike endringer gå flere veier. Oversetterne våre gjør vurderingene på faglige grunnlag, og noen ganger er det med på å skape en oversettelse som er mer utfordrende for vår samtid. Dette ser vi blant annet når «tjener» blir endret til «slave», mens det andre ganger kan føre til en tekst som er mer «spiselig» for vår samtid. Dette er aldri motivasjonen for de valgene som gjøres.

Når man oversetter Bibelen lager man et prosjekt med kildespråkeksperter, bibelforskere og stilister. Disse jobber sammen for å utforme en tekst som best mulig representerer kildeteksten og som er skrevet på god og vakker norsk. Et fullstendig oversettelsesprosjekt har vi gjort 3 ganger de siste 100 årene: i 1930, i 1978 og i 2011.

Den beste faglige kunnskapen vi har

For tre år siden begynte arbeidet med Bibel 2024. Jorunn Økland, Gunnar Magnus Eidsvåg, Vidar Kristensen og Brynjulf Jung Tjønn har ledet revisjonsarbeidet, og nærmere 20 personer med bibelfaglig og norskfaglig kompetanse har vært involvert i prosessen. Endringene er gjort på bakgrunn av forskning og tilbakemeldinger fra fagpersoner og brukere, og bygger videre på Bibelen fra 2011. Denne utgaven er derfor oppdatert på bakgrunn av den beste faglige kunnskapen vi har om kildetekstene og Bibelens samtid.

Bibel 2024 er et vakkert arbeid. Revisjonen har gjort at den flotte bibelteksten fra 2011 har kommet enda nærmere kildetekstene og enda nærmere leseren – ved å bruke god og forståelig norsk.