Takk fra Serbia!

Nena, serbisk jente på 9 år, leser i barnebibelen
Nena, 9 år.

Bibelselskapet i Serbia har i flere år arbeidet aktivt for rom-befolkningen i landet. «Utgangspunktet for disse menneskene er dårlig. Store deler av befolkningen lever i ytterste fattigdom. To av tre familier mangler sikker tilgang på rent vann, og enda flere lever uten skikkelige toalettforhold. Dårlige livsvilkår, manglende utdannelse og feilernæring gjør at mange blir alvorlig syke allerede i ung alder», forteller Vera Mitic, generalsekretær for Bibelselskapet i Serbia, før hun fortsetter: «De vanskelige forholdene hindrer barna i å følge opp skolearbeidet. I kirkene opplever de imidlertid å bli verdsatt. Pastorene lever selv i disse samfunnene, og de involverer seg direkte i barnas hverdagsliv.»

«For to år siden publiserte vi det første nytestamentet på romani, og for sju år siden utga vi en barnebibel på dette språket. Dette er svært gode verktøy for bibelmisjon, og brukes flittig i den lokale pinsekirken», sier Vera.

Biblene brukes også i morsmålsopplæring og bibelundervisning som Bibelselskapet driver for barn i alderen 7–10 år. Foreldrene til de fleste av disse barna er ikke-praktiserende muslimer.

Et av disse barna er Nena, 9 år. En dag lærte de å be i bibelundervisningen. Hun spurte læreren: «Hva skal vi be om?», han foreslo at vi skal takke for det vi har og be Gud om det vi trenger.

Nena dro hjem, og da familien samlet seg rundt bordet for å spise middag, spurte Nena om hun kunne få be før de begynte å spise? Foreldrene hadde sett på hverandre og visste ikke helt hva de skulle si. Pappa svarte: «Nena, du går på den kristne skolen, så du bør be for oss». Nena ba: «Takk Far for denne maten, vær så snill å gjøre mamma frisk, og hjelp pappa med å finne en jobb. Amen!».

Din gave denne måneden går til bibelmateriell i mormåls- og bibelundervinsingen for rombarn i Serbia. Takk for din gave!