Bibeloversettelse steg for steg

Å oversette Bibelen er både komplisert og tar tid. Her kan du lese mer om stegene i oversettelsesprosessen.

En åpen bibel med gullbånd

Bibeloversettelse er et samarbeid mellom mange mennesker med forskjellige oppgaver. Men alt springer ut fra det Gud har gjort for å møte mennesker og samfunn over hele verden. Bibelen forteller hvem Gud er. Når Bibelen blir oversatt, kan den nå fram til alle. Da kan både mennesker og samfunn bli forandret. Her kan du lese mer om de forskjellige stegene i oversettelsesprosessen, og gi en gave til bibeloversettelse i andre land.

Å oversette Bibelen er tidkrevende. Det tar 10 til 15 år for en komplett bibeloversettelse, noen ganger mer. Når et bibelselskap oversetter Bibelen, gjøres det så samvittighetsfullt som mulig. Hovedsaken er at oversettelsen får fram budskapet i grunnteksten så nøyaktig som det lar seg gjøre. Ofte kan ikke oversetterne gresk eller hebraisk, men heldigvis har vårt fellesskap god hjelp av eksperter som er trent på å hjelpe til med akkurat dette.

Hvordan oversettes Bibelen?

1. Første utkast:

(Gjøres av ekspert på grunnspråkene gresk eller hebraisk.)

 • Lese bibelteksten på originalspråkene gresk og hebraisk
 • Lese kommentarer fra andre eksperter og se på andre bibeloversettelser
 • Skrive egne kommentarer og spørsmål
 • Lage ferdig første utkast til oversettelse

2. Andre utkast:

 • En ny oversetter sjekker første utkast.
 • Oversettelsesgruppen gjennomgår første utkast og gir tilbakemeldinger på oversettelsen.
 • Gjennomgå spørsmål og kommentarer fra oversetterne, bli enige om endringer.
 • Andre utkast lages ferdig.

3. Tredje utkast:

 • Andre utkast sendes ut på høring til andre fagfolk og representanter for mottakere. Tilbakemeldingene gjennomgås i gruppen.
 • Tredje utkast lages ferdig

4. Sluttredaksjon:

(Arbeidet skjer i oversettergruppen eller i en egen redaksjonsgruppe.)

 • Stilistisk finsliping
 • Siste høytlesing (høytlesing skjer hele veien i prosessen, ikke bare i denne fasen)
 • Tilleggsmateriale gjøres ferdig (kryssreferanser og fotnoter etc.)
 • Språklig sjekk: Riktig oversettelse av ord og uttrykk, riktig rettskriving
 • Teknisk sjekk: Koding og formattering av tekstfiler
 • Teksten blir ferdig til publisering.

5. Forberede publisering:

 • Velge ut bibelbøker til eventuelle prøveutgaver
 • Korrekturlesing
 • Velge skrifttyper, lage design
 • Lage sats (i bokform) eller brukergrensesnitt (på nett)
 • Lese korrektur på sats (bok) eller visning (nett)

6. Publisering og distribusjon:

 • Få teksten ut til brukerne (bok, nett, app, lydbok)
 • Ta imot og svare på respons
 • Samle respons med tanke på revisjon og nye oversettelser