Kjærlighet

Tenk deg at du har fått et kjærlighetsbrev, på den gode, gamle måten via postkassa.
Allerede på konvolutten ser du hvem det er fra.
Du åpner brevet, går litt for deg selv, smiler når du ser det er skrevet like etter at dere så hverandre sist.

Kjærlighetens høysang

1. Korinter 13,1-13

Les i nettbibelen.

1Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet. 4Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 5Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 6Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. 9For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. 10Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. 11Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. 12Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 13Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Rosebusk

Bare kjærlighet

Gud er kjærlighet.

1 Johannes 4,8

Den største kjærligheten

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.

Johannes 15,13

Den trygge kjærligheten

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.

1 Johannes 4,18

Kjærlighetsbudet

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.

Johannes 13,34

Kjærligheten gjør blind

Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

1 Peter 4,8

Kjærligheten er hos deg

Herren din Gud er hos deg,
en helt som frelser.
Han gleder og fryder seg over deg
og viser deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd.

Sefanja 3,17

Høyt elsket

Les i nettbibelen.

16For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Ettertanke


Gud er kjærlighet, og noen kaller Guds ord, Bibelen, for Guds kjærlighetsbrev til menneskene.

Da Ordet ble menneske, ble kjærligheten synlig i kjøtt og blod gjennom Jesus Kristus.
Noen sier at man kan lese Kjærlighetens høysang i 1. Korinterbrev kapittel 13 som en sang om Jesus Kristus.
Bytt ut ordene «kjærlighet» med «Jesus Kristus» og se om det stemmer.