Mynt

Handel er en viktig del av bibelhistorien og det kan være utfordrende for moderne lesere å forstå hvilke summer det egentlig er snakk om i Bibelen. Her finner du en hjelp til å forstå de ulike myntbegrepene i Bibelen.

Stabel med mynter
Foto: Kim Gorga, Unsplash.com

Det gamle testamentet

I gammel tid brukte de ikke stemplede mynter i Israel. Folk betalte med en viss vekt av sølv, evt. gull eller kopper. Det hebr. ordet for sølv står også for penger. Den grunnleggende enheten var 1 sjekel (11,4 g). Noen ganger blir det nevnt noen pengestykker som blir kalt kesitter, men verdien deres er ukjent. I persisk tid kom to gullmynter i bruk: dareiker og drakmer. 1 dareik var ca. 8 g gull, og 1 drakme hadde omtrent samme verdi.

  • 1 sjekel = 11,4 gram sølv
  • 1 dareik = ca. 8 gram gull
  • 1 drakme = ca. 8 gram gull

Høyst spekulativ omregning til norske kroner

Sølvprisen (830-sølv) i Norge (09.02.2022) var på 4,4 kr per gram (som referanse ville kanskje da en sjekel være verdt ca. 50 nok i 2022).

Gullprisen (24 karat) i Norge (09.02.2022) var på 466 kr per gram (som referanse ville en dareik eller en drakme kanskje være verdt ca. 3 700 kr i 2022)


Det nye testamentet

På Jesu tid ble både greske og romerske mynter brukt i Palestina.

sølvmynter:

  • 1 drakme = 1 (rom.) denar, var den gang vanlig daglønn for en arbeider
  • 1 stater (også kalt sølvpenge) = 4 drakmer
  • 1 pund (gr. mine) = 100 drakmer
  • 1 talent = 60 pund = 6000 drakmer

kobbermynter:

  • 1 småmynt (gr. lepton) var den minste mynten
  • 1 øre (lat. quadrans) = 2 småmynter
  • 1 skilling (gr. assarion) = 2 øre