Takk fra Kina!

Utdeling

I Kina finnes det to registrerte kirker: Den protestantiske Tre-selv-kirken og Den katolske kirke. Den katolske kirkes historie i Kina går seg mange hundre år tilbake i tid, og på samme måte som protestanter opplever mange katolikker at det er vanskelig å få tak i en bibel. Mange er for fattige til å kunne kjøpe en, ja selv en subsidiert bibel er for dyr. I tillegg vokser mange menigheter, så det er rift om biblene.

Fader Xiao i Luding sier det slik: «Bibelen er Guds sanne ord, gitt til oss. Den er grunnlaget for vår tro. Ved å lese Bibelen jevnlig, vil vi få et personlig forhold til Guds Ord, og gjennom dette vil vi få glede og fred fra vår Herre.»

Lederen for Hanyuan menighets ressurs-senter sier: «Bibler er sjelden vare i vårt område. Tusen takk til kristne i andre land som gir oss bibler. Dette vil hjelpe katolikker som bor høyt oppe i fjellene i vårt område å lese mer i Bibelen!»

Takk for din faste givertjeneste til bibelarbeidet i Kina. Din gave denne måneden går til gratis utdeling av bibler til kristne, både katolikker og protestanter, som ikke har råd til å kjøpe en.