Takk fra Ukraina!

«Kirken delte ut en ransel til hver av barna, litt annet materiell, klær osv. I tillegg var det en blå barnebible i sekkene. Det gikk en del uker og så dukket Victoria (damen på bildet) opp i kirken med barna for å si takk, litt uventet. Hun takket selvsagt for skolemateriellet som var til stor hjelp, men først og fremst for barnebibelen. Det var dette familien trengte mest akkurat nå, og hun selv hadde behov for å endre livet sitt og slutte å drikke. Victoria har kommet tilbake flere søndager, og nå nylig sto hun fram for menigheten fordi hun ønsket å bli døpt.»

Anatoliy Raychynets, Bibelselskapet i Ukraina.