Ansatt dummy

Dagfinn Rian

(1942-2020) teolog, førsteamanuensis emeritus i religionsvitenskap ved NTNU.