Tutu Desmond Wikimedia 165 200909 085636

Desmond Tutu

Erkebiskop Tutu (1931-2021) var formann i The Elders, en uavhengig gruppe av ledere som arbeider globalt for å fremme fellesmenneskelige interesser (www.theelders.org). I 1984 fikk Tutu Nobels fredspris for sin livslange kamp mot apartheid og for likhet, rettferdighet og fred i Sør- Afrika. I 1986 ble han valgt til erkebiskop i Cape Town. I 1995 ble Tutu utpekt av Nelson Mandela til leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen i Sør-Afrika.

Kjøp utgivelser fra Desmond Tutu