Askvik egon 200909 085544

Egon Askvik

(1958-2016) var prest i Den norske kyrkja. I fleire år brukte han Kristuskransen i konfirmantarbeidet.

Kjøp utgivelser fra Egon Askvik