Eirin Hoel Hauge 165 200909 085557

Eirin Hoel Hauge

(f. 1974) er lærer med doktorgrad i teologi og forlagsredaktør. Hun har lang erfaring i allmenn undervisning og bibelforskning.

Kjøp utgivelser fra Eirin Hoel Hauge