Pettersen Erling J 200909 085623

Erling J. Pettersen

(1950) er sokneprest i Nordstrand menighet i Oslo bispedømme og fra november biskop i Stavanger bispedømme.

Kjøp utgivelser fra Erling J. Pettersen