Erling J. Pettersen

Erling J. Pettersen

(1950) er sokneprest i Nordstrand menighet i Oslo bispedømme og fra november biskop i Stavanger bispedømme.

Utgivelser