Freddy Olsen Fjellheim

Freddy Olsen Fjellheim

Freddy Fjellheim er lyriker og dypt engasjert i den økologiske krisen. For tiden er han blant annet redaktør for nettstedet www.forfatternesklimaaksjon.no. Han har tidligere utgitt diktsamlingen Mennesket har korsets form (Cappelen Damm 2009)

Utgivelser