Henri J. M. Nouwen

Henri J. M. Nouwen

(1932-1996) var tidligere professor i teologi ved Harvard universitetet i USA. Han flyttet så inn i et bofellesskap inn L’Archebevegelsen sammen med psykisk utviklingshemmede, hvor han arbeidet som prest.