Jan Arild Holbek

(f. 1955) har fulgt kirkelivet tett som kirkejournalist i Vårt Land gjennom førti år. Ikke minst har han inngående kjennskap til Kirkerådet og Kirkemøtet. Holbek tilhører selv Metodistkirken.

Kjøp utgivelser fra Jan Arild Holbek