Kappelin Kristina Wikimedia Appnix 165 200909 085602

Kristina Kappelin

(f. 1958) er en svensk journalist og forfatter bosatt i Roma, Italia. Kappelin er utenrikskorrespondent for SVT og skriver i de svenske avisene Dagens Industri og Sydsvenska Dagbladet.Foto: Wikimedia/Appnix