Bjorlykke Oskar Stein 330 200909 085547

Oskar Stein Bjørlykke

(f. 1939) er oppvaksen på Fitjar i Sunnhordland. Han er utdanna teolog og har skrive ei lang rekkje bøker, dei fleste på Samlaget. Forfattarskapen dekkjer både dikt, forteljingar, romanar, barnebøker, barne- og meditasjonsbøker og eit musikkspel. Han var òg stilist i omsetjinga av Bibel 2011. Språket i bøkene er enkelt, vakkert og stilreint. Han skildrar miljø og menneske både varsamt og nært, og vik ikkje unna for vanskelege og sårbare tema. Bjørlykke bur i Oslo.

Kjøp utgivelser fra Oskar Stein Bjørlykke