Paul Erik

Paul Erik Wirgenes

(f. 1959) er teolog, prest og forfatter og har videreutdanning innen veiledning og sjelesorg, med pastoral-klinisk utdanning. Wirgenes har vært storbyprest, studentprest og menighetsprest. Han var prosjektleder for Den norske kirkes satsning på trosopplæring og var direktør for kirkefag i Kirkerådet til 2018. Wirgenes var generalsekretær i Bibelselskapet fra 2018 til 2022 og ble deretter sokneprest i Ris. Han har en omfattende produksjon som forfatter og har hatt en rekke verv i kirkelige prosjekter og styrer. www.wirgenes.no

Kjøp utgivelser fra Paul Erik Wirgenes