Laugerud Verbum 6986

Tore Laugerud

Tore Laugerud (f. 1950) er prest i Areopagos. Han er særlig engasjert i kristen spiritualitet, samtidsspiritualitet, dialog og misjonsvitenskap. Laugerud skrev betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid til Kirkemøtet 1999 og har også skrevet lærebøker i nytestamentlig teologi og vært kirkeforsker tilknyttet KIFO.

Kjøp utgivelser fra Tore Laugerud