Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >
9Det skal ikke lenger være mørke for det land som er i trengsel. Før i tiden førte Herren vanære over Sebulon-landet og Naftali-landet. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor.
   

Fredsfyrsten
 2 Det folk som vandrer i mørket,
        får se et stort lys;
        over dem som bor i skyggelandet,
        stråler lyset fram.
   
 3 Du lar dem juble høyt
        og gjør gleden stor.
        De gleder seg for ditt åsyn
        som en gleder seg i kornhøsten,
        som en jubler når hærfang skiftes.
   
 4 For åket som tynget folket,
        stangen over nakken på det
        og staven som driveren brukte,
        har du brutt i stykker som på Midjans dag.
   
 5 Ja, hver støvel som trampet i stridsgny,
        og hver kappe som er tilsølt med blod,
        skal brennes opp og bli til føde for ilden.
   
 6 For et barn er oss født,
        en sønn er oss gitt.
        Herreveldet er lagt på hans skulder,
        og hans navn skal være:
        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
        Evig Far og Fredsfyrste.
   
 7 Så skal herreveldet bli stort
        og freden være uten ende
        over Davids trone og hans kongerike.
        Han skal gjøre det fast og holde det oppe
        ved rett og rettferdighet
        fra nå og til evig tid.
        Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette
        i sin brennende iver.

Guds hånd er rakt ut til straff
 8 Et ord har Herren sendt mot Jakob,
        det har slått ned i Israel.
   
 9 De har fått merke det, hele folket,
        de som bor i Efraim og Samaria.
        Men i stolthet og hovmod sa de:
   
10 «Murer av teglstein har rast sammen,
        vi bygger opp igjen med tilhogd stein.
        Morbærtrær er felt,
        vi planter sedertrær isteden.»
   
11 Da lot Herren deres fiende,
        Resin, reise seg mot dem,
        og han egget deres motstandere.
   
12 Arameerne kom fra øst
        og filisterne fra vest
        og slukte Israel med vidåpen munn.
        Hans harme har likevel ikke lagt seg,
        ennå er hans hånd rakt ut.
   
13 Men folket vendte ikke om
        til ham som tuktet det,
        de søkte ikke Herren, Allhærs Gud.
   
14 Da hogg Herren av
        både hode og hale for Israel,
        palmegren og siv på en eneste dag.
   
15 De eldste og stormennene er hodet,
        profetene, som lærer løgn, er halen.
   
16 Lederne for dette folket
        førte dem på villspor;
        de som skulle ledes, ble ført vill.
   
17 Derfor skånte ikke Herren deres unge menn
        og hadde ikke medynk med farløse og enker;
        for alle var gudløse ugjerningsmenn,
        hver eneste munn talte dårskap.
        Hans harme har likevel ikke lagt seg,
        ennå er hans hånd rakt ut.
   
18 Ja, ondskapen brenner som ild
        og fortærer torn og tistel;
        den setter tetteste skogen i brann,
        og røken stiger høyt til værs.
   
19 Landet er satt i brann
        fordi Herren, Allhærs Gud, er harm,
        og folket blir til føde for ilden.
        Det er ingen som skåner sin bror.
   
20 De biter til høyre og er likevel sultne,
        de glefser til venstre og blir ikke mette.
        Hver mann eter sin neste,
   
21 Manasse Efraim, og Efraim Manasse,
        og sammen kaster de seg over Juda.
        Hans harme har likevel ikke lagt seg,
        ennå er hans hånd rakt ut.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.