24. juli 2024

Dagens bibelord

Matteus 6,14-15

Les i nettbibelen

14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

Dagens bibelord

Matteus 6,14-15

Les i nettbibelen

14 For om de tilgjev menneska misgjerningane deira, så skal òg Far dykkar i himmelen tilgje dykk. 15 Men tilgjev de ikkje, skal heller ikkje Far dykkar tilgje misgjerningane dykkar.

14 For om de tilgjev menneska misgjerningane deira, så skal òg Far dykkar i himmelen tilgje dykk. 15 Men tilgjev de ikkje, skal heller ikkje Far dykkar tilgje misgjerningane dykkar.

Dagens bibelord

Matteus 6,14-15

Les i nettbibelen

14 Jos dii addibehtet olbmuide ándagassii sin rihkkumiid, de maiddái din almmálaš Áhčči addá didjiide ándagassii. 15 Muhto jos dii ehpet atte olbmuide ándagassii, de ii din Áhččige atte ándagassii din rihkkumiid.

14 Jos dii addibehtet olbmuide ándagassii sin rihkkumiid, de maiddái din almmálaš Áhčči addá didjiide ándagassii. 15 Muhto jos dii ehpet atte olbmuide ándagassii, de ii din Áhččige atte ándagassii din rihkkumiid.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum