Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Landet er vanhelliget
3Om en mann sender bort sin kone
          og hun går fra ham og blir en annen manns,
          kan han så vende tilbake til henne?
          Nei, kvinnen ville bli vanhelliget.
          Og så skulle du,
          som har drevet hor med mange naboer,
          vende tilbake til meg!
          sier Herren.
          
   
 2 Løft blikket mot de snaue høydene og se!
          Finnes det et sted hvor du ikke lot deg ta?
          Ved veiene satt du og bød deg fram
          som en nomade i ørkenen.
          Du vanhelliget landet
          med hor og ondskap.
          
   
 3 Derfor ble regnskurene holdt tilbake,
          og vårregnet kom ikke.
          Du hadde pannen til en hore,
          og du nektet å skamme deg.
          
   
 4 Sannelig, nå roper du til meg:
          «Min far, du er min ungdoms venn.
          
   
 5 Vil han være vred til evig tid,
          vil han alltid bevare sin harme?»
          Det sier du, men du har handlet ondt
          og det til gagns.

De troløse søstrene
 6 Herren sa til meg i kong Josjias dager:
        Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der.
 7 Jeg tenkte: «Når hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende tilbake til meg.» Men hun vendte ikke tilbake.
        Dette så hennes troløse søster Juda.
 8 Og hun så at jeg sendte bort den frafalne Israel fordi hun brøt ekteskapet, og at jeg ga henne skilsmissebrev. Den troløse søsteren Juda ble ikke redd. Også hun gikk bort og drev hor.  9 Med sitt lettsindige horeliv vanhelliget hun landet; hun brøt ekteskapet med stein og tre. 10 Og tross alt dette vendte den troløse søsteren Juda ikke tilbake til meg av hele sitt hjerte, hun bare lot som hun gjorde det, sier Herren.
        
11 Herren sa til meg: Den frafalne Israel er mer rettferdig enn den troløse Juda. 12 Gå og rop ut disse ordene mot nord:
        
          Vend tilbake, du frafalne Israel!
          sier Herren.
          Jeg er ikke lenger sint på dere,
          for jeg er trofast,
          sier Herren.
          Jeg er ikke vred til evig tid.
          
   
13 Bare innse din skyld.
          For du har gjort opprør mot Herren din Gud.
          Du bød deg fram for fremmede
          under hvert frodig tre.
          Du hørte ikke på min røst,
          sier Herren.

Samlingen på Sion
14 Vend tilbake, dere bortkomne sønner! sier Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og føre dere til Sion. 15 Så gir jeg dere gjetere som er etter mitt hjerte, og de skal gjete dere med kunnskap og forstand. 16 I de dager, sier Herren, når dere blir mange og fruktbare i landet, skal de ikke lenger si « Herrens paktkiste» og ikke tenke på den. De skal ikke minnes den eller lete etter den, og det skal ikke lages noen ny. 17 På den tiden skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag samle seg, i Herrens navn, i Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og egenrådige hjerte.
   
18 I de dager skal Judas hus slutte seg til Israels hus, og sammen skal de komme fra et land i nord til det landet jeg ga fedrene deres til eiendom.
Israel bekjenner sin synd
    19 Jeg sa:
          Jeg vil sette deg blant sønner
          og gi deg et herlig land,
          den prektigste arv blant folkeslagene.
          Jeg tenkte dere ville kalle meg far
          og ikke vende dere bort fra meg.
          
   
20 Men slik en kvinne er troløs mot sin venn,
          slik var dere troløse mot meg, Israels hus,
          sier Herren.
          
   
21 Det høres rop på de snaue høydene,
          gråt og bønner fra israelittene.
          For de har gått krokveier,
          de har glemt Herren sin Gud.
          
   
22 Vend tilbake, bortkomne sønner,
          så skal jeg helbrede deres frafall.
        
          «Se, vi kommer til deg,
          for du er Herren vår Gud.
          
   
23 Sannelig, løgn er det som kommer fra haugene,
          larmen fra fjellene.
          Sannelig, hos Herren vår Gud
          er det frelse for Israel.
          
   
24 Skammen har fortært
          det fedrene våre strevde for
          helt fra vår ungdom,
          sauer og okser,
          sønner og døtre.
          
   
25 Så la oss ligge i vår skam,
          la vanære dekke oss!
          For mot Herren vår Gud har vi syndet,
          både vi og fedrene våre,
          fra vår ungdom og til denne dag.
          Vi har vært ulydige mot Herren vår Guds røst.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. november 2022

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. 3Med glede skal de ausa vatn or kjeldene til frelse. 4Den dagen skal de seia: Lovpris Herren, kall på hans namn! Gjer gjerningane hans kjende mellom folka, forkynn at hans namn er opphøgt! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjer dette kjent over heile jorda! 6Rop høgt i jubel, de som bur på Sion! For Israels Heilage er stor, han er midt iblant dykk.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” ... Vis hele teksten

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” 3Ilus dii goaivubehtet čázi bestojumi ádjagiin. 4Dan beaivvi dii dadjabehtet: Máidnot Hearrá, rávket su nama, muitalehket álbmogiidda su daguid, gulahehket su aliduvvon nama! 5Rámidehket Hearrá, son lea dahkan stuorra daguid, almmuhehket daid miehtá eatnama! 6Čurvot ávus, dii geat ássabehtet Sionis, danin go stuoris din gaskkas lea Israela Bassi.