Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >
8På den tid, sier Herren, skal de ta knoklene av Juda-kongene, knoklene av lederne, knoklene av prestene, knoklene av profetene og knoklene av innbyggerne i Jerusalem ut av gravene  2 og spre dem ut for solen og månen og hele himmelens hær, som de elsket, som de dyrket, som de fulgte, som de spurte til råds, og som de tilba. De skal ikke bli samlet og gravlagt, de skal bli til gjødsel på jorden.  3 Men de velger døden i stedet for livet, hele den resten som er igjen av denne onde slekt på alle de stedene jeg har drevet dem bort til, sier Herren over hærskarene.
Frafall og dom
 4 Du skal si til dem: Så sier Herren:
        
          Hvem er det som faller og ikke reiser seg igjen?
          Eller går bort og ikke vender tilbake?
          
   
 5 Hvorfor har dette folket vendt seg bort?
          Hvorfor vender Jerusalem seg alltid bort?
          De holder fast ved sitt svik
          og nekter å vende om.
          
   
 6 Jeg har lyttet og hørt etter.
          Det er ikke sant, det de sier.
          Ingen angrer sin ondskap
          og sier: «Hva har jeg gjort!»
          Alle løper bort
          slik en hest stormer fram i strid.
          
   
 7 Selv storken under himmelen
          kjenner sine faste tider,
          og turtelduen, svalen og trosten
          passer tiden når de skal komme.
          Men folket mitt kjenner ikke Herrens lov.
          
   
 8 Hvordan kan dere si: «Vi er vise,
          vi har Herrens lov hos oss»?
          Se, skrivernes falske penn
          har forfalsket den!
          
   
 9 De vise blir til skamme,
          de blir slått av skrekk og fanget.
          De har jo forkastet Herrens ord.
          Hva er da deres visdom?
          
   
10 Derfor gir jeg konene deres til andre
          og jordene deres til nye eiere.
          For alle sammen,
          små og store,
          skaffer seg urett vinning.
          Profet og prest,
          alle farer med svik.
          
   
11 Lettvint helbreder de bruddet hos folket, min datter.
          De sier: «Fred, fred!»
          men det er ikke fred.
          
   
12 De skal bli til skamme,
          for de har gjort avskyelige ting.
          Likevel skammer de seg ikke,
          vet ikke hva vanære er.
          Derfor skal de falle blant dem som er falt.
          I regnskapets time skal de snuble, sier Herren.
          
   
13 Nå vil jeg samle dem inn,
          sier Herren.
          Det finnes ikke druer på vinranken
          og ikke fikener på fikentreet,
          løvet er visnet.
          Det jeg har gitt dem,
          er borte.

Fienden kommer
    14 Hvorfor blir vi sittende?
          Samle dere!
          La oss gå inn i festningsbyene
          og gå til grunne der!
          For Herren vår Gud lar oss gå til grunne,
          han gir oss giftig vann å drikke,
          for vi har syndet mot Herren.
          
   
15 Vi håpet på fred,
          men det finnes ikke noe godt,
          på en tid for helbredelse,
          men se, det er redsel.
          
   
16 Fra Dan høres fnysende hester.
          Når hingstene vrinsker,
          skjelver hele landet.
          De kommer,
          de eter opp landet
          og alt som fyller det,
          byen og dem som bor der.
          
   
17 Se, jeg sender slanger mot dere,
          giftige ormer som ingen kan mane bort.
          De skal bite dere,
          sier Herren.

Profeten lider med sitt folk
    18 Uhelbredelig sorg kommer over meg,
          hjertet mitt er sykt.
          
   
19 Hør skriket til folket, min datter,
          fra et land langt borte!
          Er ikke Herren på Sion?
          Er ikke kongen hennes der?
          Hvorfor har de krenket meg
          med gudebildene sine,
          med fremmede og tomme guder?
          
   
20 Innhøstingen er over,
          sommeren er slutt,
          men vi er ikke blitt berget.
          
   
21 Jeg er nedbrutt,
          for folket, min datter,
          har brutt sammen,
          det svartner for meg,
          gru har grepet meg.
          
   
22 Finnes det ikke balsam i Gilead?
          Er det ingen lege der?
          Hvorfor blir ikke folket, min datter, helbredet?
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. november 2022

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. 3Med glede skal de ausa vatn or kjeldene til frelse. 4Den dagen skal de seia: Lovpris Herren, kall på hans namn! Gjer gjerningane hans kjende mellom folka, forkynn at hans namn er opphøgt! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjer dette kjent over heile jorda! 6Rop høgt i jubel, de som bur på Sion! For Israels Heilage er stor, han er midt iblant dykk.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” ... Vis hele teksten

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” 3Ilus dii goaivubehtet čázi bestojumi ádjagiin. 4Dan beaivvi dii dadjabehtet: Máidnot Hearrá, rávket su nama, muitalehket álbmogiidda su daguid, gulahehket su aliduvvon nama! 5Rámidehket Hearrá, son lea dahkan stuorra daguid, almmuhehket daid miehtá eatnama! 6Čurvot ávus, dii geat ássabehtet Sionis, danin go stuoris din gaskkas lea Israela Bassi.