Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Joel

1 2 3
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >

Grashoppene
1Herrens ord som kom til Joel, son til Petuel.
          
   
 2 Høyr dette, de eldste,
          og lytt, alle som bur i landet!
          Har slikt hendt før i dykkar dagar
          eller i dagane til fedrane dykkar?
          
   
 3 Dette skal de fortelja til borna dykkar
          og dei til borna sine
          og deira born til ei slekt som kjem.
          
   
 4 Det som var att etter den tyggjande grashoppa,
          åt den svermande,
          det som var att etter den svermande,
          åt den hoppande,
          det som var att etter den hoppande,
          åt den gnagande grashoppa opp.
          
   
 5 Vakna, de drukne, og gråt!
          Klag, alle de som drikk vin,
          over druesaft munnen ikkje fekk smaka.
          
   
 6 For eit folk har drege opp mot landet mitt,
          mektig og utan tal.
          Tenner har dei som ei løve
          og kjevar som ei løvinne.
          
   
 7 Dei øydela vinstokkane mine
          og knekte fikentrea,
          flekte av, slengde bort,
          greinene vart kvite.
          
   
 8 Klag som ei sørgjekledd jomfru
          klagar over sin ungdoms brudgom!
          
   
 9 Grødeoffer og drikkoffer
          finst ikkje lenger i Herrens hus,
          prestane, Herrens tenarar, sørgjer.
          
   
10 Åkeren er øydelagd, jorda sørgjer,
          for kornet er øydelagt, vinen tørka inn,
          oljen er borte.
          
   
11 Bøndene blir til skamme,
          og vindyrkarane klagar
          over kveite og bygg,
          for grøda på åkeren er tapt.
          
   
12 Vinstokken er tørka inn, fikentreet visna,
          granateple, palme og apal,
          kvart tre på marka er tørt.
          Mellom menneska er gleda tørka inn.
          
   
13 Kled dykk til klage, prestar!
          Skrik, de som tener ved altaret!
          Gå inn og vak i sekkestrie,
          de som tener min Gud.
          For grødeoffer og drikkoffer
          blir haldne borte frå dykkar Guds hus.
          
   
14 Rop ut ei heilag faste,
          kunngjer ei høgtidssamling!
          Kall saman dei eldste,
          alle som bur i landet,
          i Herren dykkar Guds hus
          og rop til Herren!
          
   
15 Å, for ein dag!
          Ja, nær er Herrens dag,
          han kjem med vald frå Den veldige.
          
   
16 Vart ikkje maten borte for auga våre,
          glede og jubel frå vår Guds hus?
          
   
17 Såkornet har tørka under jordskorpa,
          bingane er tomme, låvane rivne,
          for kornet er tørka inn.
          
   
18 Kor buskapen rautar!
          Bølingar streifar omkring,
          for dei har ikkje beite.
          Sjølv saueflokkane må lida.
          
   
19 Til deg, Herre, ropar eg.
          For elden har ete opp beita i øydemarka,
          flammar har svidd av kvart tre på marka.
          
   
20 Sjølv villdyra skrik til deg,
          for bekkefara er tørka ut
          og elden har ete opp beita i øydemarka.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”