Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Tredje Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Neste kapittel >

Brennofferet
1Herren kalte på Moses og talte til ham fra møteteltet:  2 Tal til israelittene og si til dem: Når noen av dere vil bære fram for Herren et offer av buskapen, kan dere ta offeret enten av storfeet eller av småfeet.  3 Er det et brennoffer av storfeet han vil gi, skal det være en okse som er uten lyte. Han skal føre den fram foran inngangen til møteteltet, for at Herren kan ha behag i ham.  4 Og han skal legge hånden på offerdyrets hode. Da skal offeret bli vel mottatt og være til soning for ham.  5 Så skal han slakte oksen for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene, skal bære fram blodet og stenke det rundt omkring på alteret som står ved inngangen til møteteltet.  6 Deretter skal han flå offerdyret og dele det opp i stykker.  7 Og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge veden til rette på ilden.  8 De skal legge kjøttstykkene og hodet og fettet på veden som ligger over ilden på alteret.  9 Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal prestene brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.
   
10 Tar han offeret av småfeet, av sauene og geitene, skal det være en lyteløs vær eller bukk. 11 Den skal han slakte på nordsiden av alteret, for Herrens åsyn. Og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt omkring på alteret. 12 Så skal han dele den opp i stykker, og presten skal ta stykkene sammen med hodet og fettet og legge dem til rette på veden som ligger over ilden på alteret. 13 Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal presten bære alt sammen fram og brenne det på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.
   
14 Er det en fugl han vil bære fram som brennoffer til Herren, skal han ta av turtelduene eller dueungene. 15 Presten skal bære fuglen fram til alteret, vri hodet av den og brenne det på alteret. Blodet skal presses ut mot alterveggen. 16 Han skal ta ut kråsen med det som er i den, og kaste den på østsiden av alteret, der den fete offerasken ligger. 17 Så skal han slite vingene løs på fuglen, men ikke rive dem av. Han skal brenne den på alteret, på veden over ilden. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.
   
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”