Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Malaki

1 2 3 4

Neste kapittel >
1Domsord. Dette er Herrens ord til Israel ved Malaki.
   

Jeg har dere kjær
 2 «Jeg har dere kjær,» sier Herren.
        Men dere spør: «Hvordan har du vist
        at du har oss kjær?»
        «Var ikke Esau Jakobs bror?»
        lyder ordet fra Herren.
        «Likevel hadde jeg Jakob kjær,
   
 3 men Esau hadde jeg uvilje mot.
        Jeg gjorde hans fjell til en ørken,
        hans arveland til en villmark for sjakaler.»
   
 4 Når edomittene sier: «Vi er knust,
        men vil bygge opp igjen det som sank i grus,»
        da sier Herren, Allhærs Gud:
        «La dem bygge, men jeg river ned.
        De skal kalles det gudløse landet
        og det folk som Herren for alltid er harm på.»
   
 5 Dere skal se det med egne øyne og si:
        «Herrens velde når ut
        over Israels grenser.»

Prestenes ringeakt for Herren
 6 En sønn ærer sin far
        og en trell sin herre.
        Men er jeg far, hvor er da min ære,
        er jeg herre, hvor er da frykten for meg?
        sier Herren, Allhærs Gud, til dere prester
        som ringeakter mitt navn.
        Dere spør: «Hvordan viser da vi
        ringeakt for ditt navn?»
   
 7 Ved å bære fram uren mat på mitt alter.
        Dere spør: «Hvordan har vi krenket din renhet?»
        Ved å si: «Herrens bord er lite å akte.»
   
 8 Når dere vil ofre et blindt dyr,
        er ikke det galt?
        Når dere bringer et halt eller sykt dyr,
        er ikke det galt?
        Kom med slikt til din stattholder!
        Tror du han ville synes om deg
        eller ta vel imot deg?
        sier Herren, Allhærs Gud.
   
 9 Men nå, prøv å vinne Guds velvilje,
        så han kan være nådig mot oss.
        Når dere har gjort noe slikt,
        kan han da se med velvilje på dere?
        sier Herren, Allhærs Gud.
   
10 Om det nå bare var noen iblant dere
        som ville stenge tempeldørene,
        så dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter.
        Jeg bryr meg ikke om dere,
        sier Herren, Allhærs Gud,
        og vil ikke ha de offergavene
        som dere bærer fram.
   
11 Fra lengst i øst til lengst i vest
        er mitt navn stort blant folkeslagene.
        Alle steder brenner de rene offer
        som de bærer fram for meg;
        for mitt navn er stort blant folkeslagene,
        sier Herren, Allhærs Gud.
   
12 Men dere vanhelliger mitt navn
        når dere sier at Herrens bord er urent,
        og at maten på det er ussel frukt.
   
13 Dere tenker: «Å, for et strev!»
        og blåser av det, sier Herren, Allhærs Gud.
        Dere kommer med dyr som er røvet,
        og med dyr som er halte eller syke,
        når dere bringer offergaver.
        Skulle jeg bry meg om
        å ta imot slikt fra dere? sier Herren.
   
14 Forbannet være den bedrager
        som har et hanndyr i sin buskap
        og lover å gi det til Herren,
        men isteden ofrer et dyr som er skadet.
        For jeg er en stor konge,
        sier Herren, Allhærs Gud,
        og blant folkeslagene
        står det age av mitt navn.
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”