Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nahum

1 2 3

Neste kapittel >
1Domsord mot Ninive.
        Boken om de syner Nahum fra Elkosj fikk.
   

Herren tar hevn over sine motstandere
 2 En nidkjær og hevnende Gud er Herren,
        ja, Herren tar hevn og er full av harme.
        Herren lar hevnen gå ut over motstanderne,
        han holder på vreden mot sine fiender.
   
 3 Herren er langmodig.
        Men hans kraft er stor,
        og han unnlater ikke å straffe.
        Gjennom storm og uvær går hans vei,
        skyer er støvet under hans fot.
   
 4 Han truer havet og tørker det ut,
        han legger alle elver tørre.
        Basan og Karmel visner bort,
        Libanons blomsterprakt dør.
   
 5 Fjellene skjelver for ham,
        haugene skaker og revner.
        Jorden bever for ham,
        verden og alle som bor der.
   
 6 Hvem holder stand mot hans harme,
        hvem holder ut hans brennende vrede?
        Hans harme strømmer fram som ild,
        og knausene styrter sammen for ham.
   
 7 Herren er god, et vern i nød.
        Han tar seg av dem som tyr til ham.
   
 8 Men med en veldig flom
        gjør han ende på sine motstandere;
        sine fiender jager han ut i mørket.
   
 9 Hva pønsker dere på mot Herren,
        han som kan ødelegge dere helt?
        Nøden kommer ikke én gang til.
   
10 Som sammenflettede tornebusker,
        som et knippe med kvister,
        som tørr halm skal de brenne opp.

Judas redning og Ninives undergang
11 Fra deg gikk det ut en mann
        som tenkte ut ondskap mot Herren
        og hadde ondt i sinne.
   
12 Så sier Herren:
        Om de er aldri så sterke og mange,
        skal de hogges ned og bli borte.
        Selv om jeg har plaget deg,
        skal jeg ikke gjøre det lenger.
   
13 Nå vil jeg bryte det åk han la på deg,
        og slite dine lenker i stykker.
   
14 Men dette er Herrens påbud om deg:
        Ditt navn skal ikke leve videre.
        Fra ditt gudshus vil jeg utrydde
        både utskårne og støpte gudebilder.
        Jeg vil lage deg en grav,
        for du er funnet for lett.
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”