Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd?
139Til korlederen. En Davids-salme.
        Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
   
 2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,
        langt bortefra merker du mine tanker.
   
 3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
        du kjenner alle mine veier.
   
 4 Ja, før jeg har et ord på tungen,
        vet du det, Herre, fullt og helt.
   
 5 Bakfra og forfra omgir du meg,
        du har lagt din hånd på meg.
   
 6 Det er for underfullt til å skjønne,
        det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
   
 7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
        hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
   
 8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,
        rer jeg leie i dødsriket, er du der.
   
 9 Tar jeg morgenrødens vinger på
        og slår meg ned der havet ender,
   
10 så fører du meg også der,
        din høyre hånd, den holder meg fast.
   
11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg
        og lyset omkring meg bli til natt»,
   
12 så er ikke mørket mørkt for deg,
        og natten er lys som dagen,
        ja, mørket er som lyset.
   
13 For du har skapt mitt indre,
        du har vevd meg i mors liv.
   
14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt
        på skremmende, underfull vis.
        Underfulle er dine verk,
        det vet jeg så vel.
   
15 Mine ben var ikke skjult for deg
        da jeg ble skapt i lønndom
        og ble formet i jordens dyp.
   
16 Du så meg den gang jeg var et foster,
        i din bok ble alt skrevet opp;
        mine dager ble dannet
        før en eneste av dem var kommet.
   
17 Gud, hvor høye dine tanker er,
        hvor veldig summen av dem!
   
18 Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,
        blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.
   
19 Å Gud, om du ville drepe de onde,
        og la drapsmennene vike fra meg,
   
20 de som taler svikefullt om deg
        og reiser seg mot deg i ondskap.
   
21 Jeg hater jo dine fiender, Herre,
        har avsky for dem som står deg imot.
   
22 Jeg hater dem med et grenseløst hat
        og holder dem for mine fiender.
   
23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.