Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Lovsang i munn og sverd i hånd
149Halleluja!
        Syng en ny sang for Herren,
        lovsyng ham i de frommes forsamling!
   
 2 Måtte Israel glede seg over sin skaper,
        Sions sønner juble for sin konge!
   
 3 De skal prise hans navn med dans
        og spille for ham med pauke og lyre.
   
 4 For Herren har godvilje for sitt folk,
        han kroner de hjelpeløse med seier.
   
 5 De fromme skal juble med heder
        og rope av fryd på sitt leie.
   
 6 De har lovsang til Gud i sin munn
        og tveegget sverd i sin hånd.
   
 7 De vil ta hevn over folkeslag
        og tukte folkestammer,
   
 8 binde kongene deres med lenker
        og stormennene med jernband.
   
 9 De skal holde dom over dem,
        slik som det står skrevet,
        til ære for alle hans fromme.
        Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >