Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Prøv meg, Herre!
26Av David.
        Herre, hjelp meg til min rett!
        For jeg har vært hel i min ferd.
        Jeg stoler på Herren og vakler ikke.
   
 2 Prøv meg, Herre, gransk meg nøye,
        prøv hjerte og nyrer som med ild!
   
 3 Jeg har hatt din trofasthet for øye
        og har vandret i din sannhet.
   
 4 Jeg sitter ikke sammen med svikere
        og holder ikke lag med falske folk.
   
 5 Jeg hater samvær med ugjerningsmenn,
        hos gudløse sitter jeg ikke.
   
 6 Jeg vasker mine hender i uskyld.
        Jeg går omkring ditt alter, Herre,
   
 7 mens jeg lar takkesangen lyde
        og forteller om alle dine under.
   
 8 Herre, jeg elsker huset du bor i,
        stedet hvor din herlighet har sin bolig.
   
 9 Riv meg ikke bort med syndere,
        så jeg mister livet sammen med drapsmenn.
   
10 Deres hender er smittet av udåd,
        deres høyre hånd er full av bestikkelser.
   
11 Men jeg har vært hel i min ferd.
        Fri meg ut og vær meg nådig!
   
12 Nå står jeg med foten på jevn grunn.
        I forsamlingene vil jeg prise Herren.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.