Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Klagerop og takk
28Av David.
        Herre, jeg roper til deg, min klippe.
        Vend deg ikke taus ifra meg!
        Svarer du meg ikke,
        blir jeg lik dem som er gått i sin grav!
   
 2 Hør min inderlige bønn
        når jeg roper til deg om hjelp,
        når jeg løfter mine hender
        mot Det aller helligste i ditt tempel.
   
 3 Riv meg ikke bort med de gudløse,
        sammen med dem som gjør urett.
        De taler vennlig med sin neste,
        men deres hjerte er fullt av ondskap.
   
 4 Gi dem igjen for det de har gjort,
        for deres onde framferd!
        Gjengjeld dem deres udåd,
        la dem få igjen for sin gjerning!
   
 5 De akter jo ikke på Herrens verk,
        på det han gjør med sine hender.
        Å, om han ville rive dem ned
        og ikke bygge dem opp igjen!
   
 6 Lovet være Herren,
        for han har hørt min inderlige bønn!
   
 7 Herren er mitt vern og mitt skjold,
        jeg setter min lit til ham.
        Jeg fikk hjelp, og mitt hjerte jubler;
        jeg takker ham med min sang.
   
 8 Herren er styrke for sitt folk,
        han er vern og frelse for sin salvede.
   
 9 Frels ditt folk
        og velsign din eiendom!
        Vær du deres hyrde
        og bær dem til evig tid!
< Forrige kapittelNeste kapittel >