Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Smak og se at Herren er god!
34Av David, den gang han var hos Abimelek og lot som om han var gal, så han ble jaget bort og slapp unna.
   
 2 Jeg vil alltid prise Herren
        og stadig lovsynge ham.
   
 3 Jeg roser meg av Herren;
        de hjelpeløse blir glade
        når de hører det.
   
 4 La oss sammen hylle Herren
        og prise hans store navn!
   
 5 Jeg søkte Herren, og han svarte meg,
        fra alt som skremte, berget han meg.
   
 6 Se opp til ham og strål av glede,
        så skal dere aldri rødme av skam!
   
 7 En stakkar ropte, og Herren gav svar,
        han frelste ham ut av alle trengsler.
   
 8 Herrens engel slår leir
        til vern om dem som frykter Herren,
        og frir dem ut av fare.
   
 9 Smak og se at Herren er god,
        salig er den som søker tilflukt hos ham.
   
10 Frykt Herren, dere hans hellige folk!
        De som frykter ham, lider ingen nød.
   
11 Unge løver må sulte og lide savn;
        men de som søker Herren,
        mangler aldri noe godt.
        *
   
12 Barn, kom hit og hør på meg,
        gudsfrykt vil jeg lære dere.
   
13 Er det noen som elsker livet
        og gjerne vil oppleve dager med lykke?
   
14 Pass da din tunge for ondsinnet sladder
        og dine lepper for svikefull tale!
   
15 Sky det onde, og gjør det gode!
        Søk fred, og jag etter den!
   
16 Herrens øyne følger de rettferdige,
        han vender øret til deres rop.
   
17 Men Herren vender seg mot dem som gjør ondt,
        han vil utrydde minnet om dem fra jorden.
   
18 Når de rettskafne roper, hører Herren,
        han berger dem ut av alle trengsler.
   
19 Herren er nær hos dem
        som har et nedbrutt hjerte,
        og han frelser dem
        som har en knust ånd.
   
20 Mye vondt må den rettskafne lide,
        men Herren frir ham ut av alt.
   
21 Han bevarer hvert ben i hans kropp,
        så ikke ett av dem blir knust.
   
22 Ulykke blir den ugudeliges død,
        de som hater den rettferdige, må bøte.
   
23 Men Herren berger sine tjeneres liv,
        ingen som tyr til ham, skal lide straff.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.