Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Morgenbønn
5Til korlederen. Med fløytespill.
        En Davids-salme.
   
 2 Herre, hør mine ord,
        gi akt på mitt sukk!
   
 3 Lytt til mitt rop om hjelp,
        min konge og min Gud!
        Herre, jeg ber til deg.
   
 4 Om morgenen hører du min røst,
        tidlig vender jeg meg til deg og venter.
   
 5 Du er en Gud som ikke tåler ondskap;
        ingen som er onde, får gjeste deg.
   
 6 Ingen hovmodige kan tre fram for deg.
        Du hater alle ugjerningsmenn,
   
 7 og gjør ende på dem som taler løgn.
        Herren har avsky for drapsmenn og svikere.
   
 8 Men ved din store miskunn
        kan jeg gå inn i ditt hus.
        Jeg vender meg mot ditt hellige tempel
        og bøyer meg ned i frykt for deg.
   
 9 Herre, led meg i din rettferd
        så mine fiender ikke når meg.
        Gjør veien jevn for meg!
   
10 Det er ikke sannhet i deres munn,
        de er helt igjennom fordervet.
        Deres strupe er som en åpen grav,
        de har falske ord på tungen.
   
11 Gud, la dem bøte for sin skyld,
        la dem falle for sine onde planer!
        Driv dem bort og spre dem!
        For deres synd og skyld er stor,
        de har vist trass mot deg.
   
12 Alle som tar sin tilflukt til deg,
        skal alltid glede seg og juble.
        Du verner dem, og de som elsker ditt navn,
        skal fryde seg i deg.
   
13 For du, Herre, velsigner den rettferdige,
        du dekker ham med nåde som med et skjold.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.