Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Bønn om hjelp mot Israels fiender
83En sang. En Asaf-salme.
   
 2 Gud, hold deg ikke i ro,
        vær ikke taus og stille, Gud!
   
 3 For se, dine fiender er i opprør,
        de som hater deg, løfter hodet.
   
 4 De legger lumske planer mot ditt folk,
        de rådslår sammen mot dem du verner:
   
 5 «Kom, la oss utslette dem som folk,
        så ingen lenger minnes Israels navn!»
   
 6 De holder råd og blir enige,
        så slutter de et forbund mot deg:
   
 7 de som bor i Edoms og Ismaels telt,
        moabittene og hagrittene,
   
 8 Gebal, Ammon og Amalek,
        filisterne og de som bor i Tyrus;
   
 9 selv Assur slutter seg til dem
        og låner sin arm til Lots sønner.
                                                      Sela
   
10 Gjør med dem som med Midjan,
        med Sisera og Jabin ved Kisjon-bekken!
   
11 De ble utryddet ved En-Dor
        og ble til gjødsel på marken.
   
12 La det gå deres stormenn som Oreb og Se’eb,
        og alle deres fyrster som Sebah og Salmunna!
   
13 For de sier: «Vi vil ta Guds boliger i eie.»
   
14 Min Gud, la dem bli lik en virvlende tistel,
        lik halmstrå som fyker for vinden!
   
15 Som ilden brenner opp en skog,
        og flammene setter fjell i brann,
   
16 slik må du jage dem med ditt uvær
        og skremme dem med din storm.
   
17 La skamrødmen dekke deres ansikt, Herre,
        slik at de spør etter ditt navn.
   
18 La dem skjemmes og skremmes for alltid,
        la dem vanæres og gå til grunne!
   
19 Måtte de skjønne at du alene,
        du som har navnet Herren,
        er Den Høyeste over hele jorden.
< Forrige kapittelNeste kapittel >