Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jeg roper til deg på nødens dag
86En bønn. Av David.
        Vend øret til og svar meg, Herre,
        for jeg er hjelpeløs og fattig!
   
 2 Bevar meg, for jeg holder din pakt.
        Frels din tjener, du min Gud!
        Jeg setter min lit til deg.
   
 3 Vær nådig mot meg, Herre,
        for jeg roper hele dagen til deg.
   
 4 Gjør din tjener inderlig glad!
        Herre, jeg løfter min sjel til deg.
   
 5 For du er god og tilgir gjerne;
        Herre, du er rik på miskunn
        mot alle som påkaller deg.
   
 6 Herre, vend øret til min bønn,
        lytt til meg når jeg trygler og ber!
   
 7 Jeg roper til deg på nødens dag,
        for du vil bønnhøre meg.
   
 8 Herre, blant guder er ingen som du,
        og ingen gjerninger er som dine.
   
 9 Alle folk som du har skapt,
        skal komme og bøye seg for deg, Herre,
        tilbe deg og ære ditt navn.
   
10 For du er stor, og du gjør under.
        Du alene er Gud.
   
11 Herre, lær meg din vei,
        så jeg kan vandre i din sannhet.
        Gi meg et udelt hjerte,
        så jeg frykter ditt navn.
   
12 Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte;
        min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.
   
13 For din troskap mot meg er stor,
        du har fridd meg fra dødsrikets dyp.
   
14 Frekke menn går imot meg, Gud,
        en flokk av voldsmenn vil ta mitt liv.
        De har ikke deg for øye.
   
15 Men du, Herre Gud, er barmhjertig og nådig,
        langmodig og rik på miskunn og troskap.
   
16 Vend deg til meg og vær meg nådig!
        Gi din tjener kraft fra deg,
        og berg din tjenestekvinnes sønn!
   
17 Gi meg et tegn som varsler godt!
        La dem som hater meg, se det med skam!
        For du, Herre, hjelper og trøster meg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.