Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Lær oss å telle våre dager!
90En bønn av gudsmannen Moses.
        Herre, du har vært en bolig
        for oss fra slekt til slekt.
   
 2 Før fjellene ble født,
        før jorden og verden ble til,
        ja, fra evighet til evighet er du, Gud.
   
 3 Du lar mennesket bli til støv igjen
        og sier: «Vend tilbake, menneskebarn!»
   
 4 For tusen år er i dine øyne
        som dagen i går da den fór forbi,
        eller som en nattevakt.
   
 5 Du river menneskene bort,
        de er som en søvn.
        Om morgenen er de som groende gress:
   
 6 Om morgenen gror det og blomstrer,
        om kvelden er det vissent og tørt.
   
 7 Vi går til grunne ved din vrede
        og rammes av redsel ved din harme.
   
 8 Våre misgjerninger har du for øye,
        vår skjulte synd blir synlig
        i ditt åsyns lys.
   
 9 Alle våre dager svinner under din vrede,
        årene går som et pust.
   
10 Vår levetid er sytti år,
        eller åtti år når styrken er stor.
        Deres herlighet er strev og møye;
        snart er det slutt, vi flyr av sted.
   
11 Hvem kjenner styrken i din vrede,
        hvem frykter deg så han fatter din harme?
   
12 Lær oss å telle våre dager,
        så vi kan få visdom i hjertet!
   
13 Vend tilbake, Herre! Hvor lenge?
        Ha medynk med dine tjenere!
   
14 Mett oss med miskunn når morgenen kommer,
        så vi kan juble og glede oss
        alle våre dager!
   
15 Gled oss så lenge som du har ydmyket oss,
        like mange år som vi har lidd vondt.
   
16 La dine tjenere få se din gjerning,
        og vis din herlighet for deres barn!
   
17 Måtte Herrens velvilje være over oss!
        Måtte du fremme våre henders verk,
        ja, fremme våre henders verk!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.