Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sirak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Flykt for synden!
21Min sønn, har du syndet, så gjenta det ikke;
        søk tilgivelse for synder du før har gjort.
   
 2 Flykt for synden som for en slange,
        for kommer du nær den, biter den deg;
        dens tenner er som løvetenner
        og berøver menneskene livet.
   
 3 Ethvert lovbrudd er som et tveegget sverd:
        Det gir sår som ikke kan leges.
   
 4 Frekkhet og overmot legger rikdommen øde,
        slik blir den stoltes hus revet bort.
   
 5 Herren hører de fattiges bønn;
        han hjelper dem raskt til deres rett.
   
 6 Den som avviser tilrettevisning, går i synderens spor,
        men den som frykter Herren, vender hjertet til ham.
   
 7 En stortaler er kjent viden om,
        men når han feiler, merker den forstandige det.
   
 8 Den som bygger sitt hus for andres penger,
        er lik den som samler steiner til sin egen gravhaug.
   
 9 De lovløses flokk er som en haug med stry,
        til slutt går de opp i flammer.
   
10 Syndernes vei er vakkert brolagt,
        men den fører til dødsrikets dyp.

Den vise og dåren
11 Den som holder loven, har forstått dens innhold,
        å frykte Herren helt og fullt er visdom.
   
12 Den som mangler klokskap, kan ikke opplæres;
        men det fins en klokskap som volder mye bitterhet.
   
13 Den vises kunnskap øker som en flom,
        hans råd er som en sprudlende kilde.
   
14 Dårens sinn er som en sprukken krukke,
        han holder ikke fast på noe han lærer.
   
15 Når den forstandige hører vise ord,
        roser han dem og føyer nye til.
        Men om den lettsindige hører dem,
        mishager de ham, og han vender ryggen til.
   
16 Å lytte til dåren er som å bære en tung bør,
        men det er en glede å høre den forstandiges ord.
   
17 Til den klokes tale lytter forsamlingen gjerne,
        og den legger seg hans ord på hjerte.
   
18 For dåren er visdom som et forfallent hus,
        det den uforstandige holder for viten,
        er usammenhengende ord.
   
19 For den uforstandige er dannelse som fotlenker
        og som håndjern på høyre hånd.
   
20 Dåren bryter ut i høylytt latter,
        men den kloke smiler knapt nok i det skjulte.
   
21 For den forstandige er dannelsen som et gullsmykke,
        som et armbånd rundt høyre arm.
   
22 Dåren braser inn i et hus,
        men den erfarne blir stående ved døren.
   
23 Den uforstandige glaner inn i huset gjennom døren,
        den veloppdragne blir stående utenfor.
   
24 Den udannede lytter ved døren,
        den forstandige skammer seg over slikt.
   
25 De snakkesalige gjentar det andre har sagt,
        men de forstandige veier sine ord på vekt.
   
26 Dåren har sine tanker på leppene,
        men den vise tenker før han taler.
   
27 Når den ugudelige forbanner sin motstander,
        forbanner han seg selv.
   
28 En sladderhank skader sitt eget rykte
        og blir hatet av dem han bor iblant.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.