Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Judit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Neste kapittel

Krigen mellom Nebukadnesar og Arpaksjad
1Det som her skal fortelles, skjedde på den tid da Nebukadnesar var konge over assyrerne i den store byen Ninive, i det tolvte året av hans regjering. På samme tid regjerte Arpaksjad i Ekbatana som konge over mederne.  2 Arpaksjad hadde oppført murer omkring Ekbatana. De var trettifem meter høye og tjuefem meter tykke og bygd av hogne steiner, som hver var tre meter lang og halvannen meter bred.  3 Ved byportene hadde han reist tårn som var femti meter høye og tretti meter brede.  4 Portene som han bygde, var trettifem meter høye og tjue meter brede, slik at hans veldige hærstyrker kunne rykke ut gjennom dem med fotfolket i ordnet fylking.
   
 5 På denne tiden førte Nebukadnesar krig mot Arpaksjad på den store sletten i områdene ved Rages.  6 Alle folkene omkring hadde sluttet seg til Arpaksjad: de som bodde i fjell-landet, og alle som bodde ved elvene Eufrat, Tigris og Hydaspes og på slettelandet, der kong Arjok regjerte over elymeerne. Det var således en mengde folkeslag som strømmet til for å hjelpe Arpaksjad i kampen mot kele’udittene.
   

Nebukadnesar ber forgjeves nabofolkene om hjelp
 7 Nebukadnesar sendte da bud til alle innbyggerne i Persia og til alle som bodde i vest, innbyggerne i Kilikia og Damaskus, Libanon og Antilibanon, like til dem som bodde i kystområdene ved Middelhavet,  8 til folkeslagene på Karmel, i Gilead, i Øvre Galilea og på den store Jisre’el-sletten,  9 til alle innbyggerne i Samaria og byene der og til området vest for Jordan, like til Jerusalem, Betane, Kelus og Kedesj, helt til Egypterelven, og videre til Tafne, Ramses og til hele Gosens landområde, 10 ja, endog helt til Tanis og Memfis, til alle innbyggerne i Egypt, like til grensen mot Etiopia. 11 Men det var ingen av innbyggerne i disse områdene som brydde seg om Nebukadnesars påbud; ingen ville dra ut i krig sammen med ham. De fryktet ham ikke, for de så på ham som et vanlig menneske. Derfor behandlet de sendemennene med forakt og sendte dem tilbake med uforrettet sak. 12 Nebukadnesar ble rasende på folkene i disse landene. Han sverget ved sin trone og sitt kongedømme at han ville ta hevn. Med sverd ville han drepe alle som bodde i Kilikia, i Damaskus og Syria, i Moab og Ammon, i hele Judea og i hele Egypt, like til området ved Nilens to kilder.
   

Seier over Arpaksjad
13 I det syttende året av sin regjeringstid gikk Nebukadnesar til krig mot Arpaksjad med hæren sin. Han seiret i kampen og slo hele Arpaksjads hær på flukt, med hester og ryttere og vogner. 14 Han erobret byene hans og trengte fram til Ekbatana; der besatte han tårnene, plyndret markedsplassene og ribbet byen for all dens prakt. 15 Han tok Arpaksjad til fange i fjell-landet ved Rages, stakk ham ned med kastespydene sine og gjorde ende på hans makt for alltid. 16 Deretter vendte Nebukadnesar tilbake til Ninive med troppene sine. Det var en veldig hær, satt sammen av soldater fra ulike folk. Der hvilte han ut og festet sammen med hæren sin i fire måneder.
   
Note Nebukadnesar: konge i Babylonia 604–562 f.Kr. Hans far Nabopolassar hadde sammen med mederne beseiret assyrerne og ødelagt Ninive i år 612 f.Kr. Når Nebukadnesar kalles ‘konge over assyrerne‘, kan det være fordi assyrerne her er blitt bilde på den onde verdensmakt.
Note: [Tob 3,7.]
Note: [Tob 4,1.]
Note Alle folkene omkring hadde sluttet seg til Arpaksjad: Ifølge en annen forståelse av teksten er det tale om at folket sluttet seg til Nebukadnesar.
Note Jisre’el-sletten: (gr. ‘Esdrelon‘): fruktbar dalslette som strekker seg østover fra det nåværende Haifa.
Note Betane og Kelus: byer med usikker beliggenhet; de kan ha ligget i nærheten av henholdsvis Hebron og Be’er-Sjeba, altså vest for Dødehavet.
Note Tanis: det samme som Soan i GT. [4 Mos 13,22.]
Note Nilens to kilder: eg.: «de to sjøer (hav)». Det siktes kanskje til den Blå Nil og den Hvite Nil, de kildesjøene som Nilen ifølge antikkens forestillinger kom fra; muligens kan det være tenkt på Middelhavet og Rødehavet eller Den persiske bukt.
Note: Nebukadnesar erobret ikke Ekbatana; byen ble inntatt av perserkongen Kyros i år 550 f.Kr.
Neste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»