Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Salme 151

1


Herren utvelger David
1Jeg var den minste av mine brødre,
        den yngste i min fars hus,
        gjetergutt for sauene hans.
   
 2 Mine hender laget en fløyte,
        jeg laget en harpe med mine fingre.
   
 3 Hvem vil melde det til min Herre?
        Han selv, Herren, lytter oppmerksomt!
   
 4 Han sendte ut sitt sendebud,
        tok meg bort fra min fars saueflokk
        og salvet meg med sin olje.
   
 5 Mine brødre var høye og vakre,
        men Herren valgte ikke dem.
   
 6 Jeg gikk for å møte filisteren i kamp,
        han påkalte sine avguder mot meg.
   
 7 Men jeg rev sverdet fra ham, halshogg ham
        og tok skammen bort fra Israel.

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.