Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
1 Kong 2,3Hold Herren din Guds bud så du går på hans veier og holder hans forsk...
2 Kong 23,25Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måt...
2 Krøn 23,18Tilsynet med Herrens hus overlot Jojada til prestene og levittene, so...
Esra 7,6– at denne Esra dro opp fra Babel. Han var en skriver som var lærd i M...
Neh 8,1Da samlet folket seg, alle som en, på plassen foran Vannporten. De ba ...
Dan 9,13Etter det som er skrevet i Moseloven, kom all denne ulykken over oss. ...
Luk 2,22Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med op...
Luk 24,44Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen ...
Joh 7,23Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal ...
Apg 13,38Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene f...
Apg 15,5Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hev...
Apg 28,23De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde; de var enda flere...
1 Kor 9,9Jo, for i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på...
2 Kor 3,15Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir les...
Hebr 10,28Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet, men må dø på...

15 treff for 'Moseloven'

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.