Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
1 Kong 2,3Hold Herren din Guds bud så du går på hans veier og holder hans forsk...
2 Kong 23,25Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måt...
2 Krøn 23,18Tilsynet med Herrens hus overlot Jojada til prestene og levittene, so...
Esra 7,6– at denne Esra dro opp fra Babel. Han var en skriver som var lærd i M...
Neh 8,1Da samlet folket seg, alle som en, på plassen foran Vannporten. De ba ...
Dan 9,13Etter det som er skrevet i Moseloven, kom all denne ulykken over oss. ...
Luk 2,22Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med op...
Luk 24,44Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen ...
Joh 7,23Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal ...
Apg 13,38Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene f...
Apg 15,5Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hev...
Apg 28,23De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde; de var enda flere...
1 Kor 9,9Jo, for i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på...
2 Kor 3,15Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir les...
Hebr 10,28Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet, men må dø på...
2020 lett å lese
Luk 24,44Jesus sa til lærlingene: «Vi har vært sammen lenge. Jeg har fortalt de...
1978 oversettelsen
2 Kong 23,25Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måt...
Esra 7,6Esra var en skriftlærd mann og hadde godt kjennskap til Moseloven, som...
Neh 8,1Da den sjuende måneden kom, og isralittene hadde slått seg ned i sine ...
Luk 2,22Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med op...
Luk 24,44Han sa til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med...
Joh 7,23 Hvis nå et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven ...
Apg 13,38Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene f...
Apg 15,5Men noen troende fra fariseerpartiet stod fram og hevdet: «De må omskj...
Apg 28,23De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde; de var enda flere...
1 Kor 9,9I Moseloven står det: Du skal ikke ha muleband på en okse som tresker....
2 Kor 3,15Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Mose...
Hebr 10,28Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må d...

28 treff for 'Moseloven'

01. desember 2022

Dagens bibelord

1. Peter 1,3–5

Les i nettbibelen

3Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, ... Vis hele teksten

3Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, 5dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.

Dagens bibelord

1. Peter 1,3–5

Les i nettbibelen

3Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har fødd oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde! ... Vis hele teksten

3Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har fødd oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde! 4Han har fødd oss til ein arv som aldri forgår, aldri blir skitna til og aldri visnar. Denne arven er gøymd i himmelen for dykk, 5de som i Guds kraft blir haldne oppe ved tru så de når fram til frelsa. Ho ligg alt ferdig til å bli openberra i den siste tid.

Dagens bibelord

1. Peter 1,3–5

Les i nettbibelen

3Máidnojuvvon lehkos Hearrámet Jesus Kristusa Ipmil ja Áhčči! Stuorra váibmoláđisvuođastis son lea riegádahttán min ođđasis ealli doivui Jesus Kristusa bajásčuožžileami bokte jábmiid luhtte, ... Vis hele teksten

3Máidnojuvvon lehkos Hearrámet Jesus Kristusa Ipmil ja Áhčči! Stuorra váibmoláđisvuođastis son lea riegádahttán min ođđasis ealli doivui Jesus Kristusa bajásčuožžileami bokte jábmiid luhtte, 4nohkameahttun, duolvatmeahttun ja goldnameahttun árbái mii lea vurkejuvvon albmái din várás. 5Dasgo Ipmila fápmu várjala din oskku bokte dan bestojupmái mii lea gárvvis almmustuvvat maŋimuš áiggi.