Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulus’ brev til romerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kapittelsammendrag
Denne troens vei til frelse har vidnesbyrd allerede i den gamle pakt, idet Abraham blev rettferdiggjort ved troen, og David vidner om rettferdiggjørelse av troen, 1-8. Men Abrahams historie viser også at denne troens vei til frelse står åpen like så meget for den uomskårne som for den omskårne, like så meget for hedning som for jøde, 9-12. Således er Abraham blitt alle troendes far, uten at deres byrd gjør nogen forskjell, så sant de bare har tro likesom han, 13-25.
4Hvad skal vi da si at vår far Abraham har opnådd efter kjødet?  2 For blev Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noget å rose sig av. Men det har han ikke for Gud;  3 for hvad sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet;  4 men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet;  5 den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet.  6 Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:  7 Salige er de hvis overtredelser er forlatt, og hvis synder er skjult,  8 salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.  9 Gjelder nu denne saligprisning de omskårne, eller også de uomskårne? Vi sier jo at troen blev regnet Abraham til rettferdighet; 10 hvorledes blev den da tilregnet ham? da han var omskåret, eller da han hadde forhud? Ikke da han var omskåret, men da han hadde forhud, 11 og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret, forat han skulde være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunde tilregnes også dem, 12 og far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. 13 For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde være arving til verden, men ved troens rettferdighet. 14 For dersom de som holder sig til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt til intet; 15 for loven virker vrede; men hvor det ikke er nogen lov, er det heller ingen overtredelse. 16 Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle 17 - som skrevet er: Til mange folks far har jeg satt dig - for Guds åsyn, hvem han trodde, han som gjør de døde levende og nevner det som ikke er til, som om det var til. 18 Mot håp trodde han med håp, forat han skulde bli mange folks far efter det som sagt var: Så skal din ætt bli; 19 og uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme, som var utlevd, han var næsten hundre år gammel, og på Saras utdødde morsliv; 20 på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men blev sterk i sin tro, idet han gav Gud æren 21 og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. 22 Derfor blev det også regnet ham til rettferdighet. 23 Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det blev tilregnet ham, 24 men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet, vi som tror på ham som opvakte Jesus, vår Herre, fra de døde, 25 han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. desember 2022

Dagens bibelord

Matteus 3,1–3

Les i nettbibelen

1På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: 2«Vend om, for himmelriket er kommet nær!» 3Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken: « Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!»

1På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: 2«Vend om, for himmelriket er kommet nær!» 3Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken: « Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!»

Dagens bibelord

Matteus 3,1–3

Les i nettbibelen

1På den tid steig døyparen Johannes fram og forkynte i øydemarka i Judea. 2Han sa: «Vend om, for himmelriket er kome nær!» 3Det er om han profeten Jesaja talar når han seier: Ei røyst ropar i øydemarka: « Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette!»

1På den tid steig døyparen Johannes fram og forkynte i øydemarka i Judea. 2Han sa: «Vend om, for himmelriket er kome nær!» 3Det er om han profeten Jesaja talar når han seier: Ei røyst ropar i øydemarka: « Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette!»

Dagens bibelord

Matteus 3,1–3

Les i nettbibelen

1Daid áiggiid Johannes gásttašeaddji bođii ja sárdnidišgođii Judea meahcis: 2“Jorgalehket, dasgo almmi riika lea boahtán lahka!” 3Son lea dat gean birra profehta Jesaja sárdnu go cealká: Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid!

1Daid áiggiid Johannes gásttašeaddji bođii ja sárdnidišgođii Judea meahcis: 2“Jorgalehket, dasgo almmi riika lea boahtán lahka!” 3Son lea dat gean birra profehta Jesaja sárdnu go cealká: Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid!