Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Markus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Se film

Vi lanserer BibleProject-filmer fortløpende fra 2021-2022. Les mer.

Forrige kapittelNeste kapittel

Jesus for Pilatus
15Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus.
   
 2 Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.»  3 Overprestene kom nå med mange anklager mot ham.  4 Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.»  5 Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.
   
 6 Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om.  7 En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret.  8 Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide,  9 svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10 For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11 Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12 Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13 «Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14 Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 15 Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.
Soldatene spotter Jesus
16 Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18 Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19 De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20 Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.
Jesus blir korsfestet
Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21 Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22 De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23 De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26 Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».
   
27 Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28 *Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere. 29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31 På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32 La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.
Jesus dør
33 Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst:
          « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»
Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
35 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36 Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 37 Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38 Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
   
40 Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.
Jesus blir gravlagt
42 Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43 Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. 44 Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45 Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket. 46 Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47 Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.
Mark 15,1 viser til Luk 22,66
Note: Pilatus: romersk embetsmann som styrte provinsen Judea 26–36 e.Kr. ▶riker.
Mark 15,1 viser til Luk 22,66
Note: Pilatus: romersk embetsmann som styrte provinsen Judea 26–36 e.Kr. ▶riker.
Note: Barabbas: Noen håndskrifter har «Jesus Barabbas». >Matt 27,16. de opprørerne som: Formuleringen antyder at oppstanden forutsettes kjent. Barabbas kan ha vært involvert i den antiromerske virksomheten som stadig blusset opp (jf. Luk 13,1), og som endte med den jødiske krig og Jerusalems ødeleggelse i år 70.
Note: Korsfest: ▶dødsstraff.
Note: pretoriet: i den gr. teksten et lat. lånord, praetorium, som betegner den romerske landshøvdingens residens. Det samme ordet er i Matt 27,27 oversatt med «borgen». vaktstyrken: Romerne hadde en egen hæravdeling stasjonert i Jerusalem for å sikre ro og orden under de store valfartshøytidene. ▶vaktstyrken.
Note: pretoriet: i den gr. teksten et lat. lånord, praetorium, som betegner den romerske landshøvdingens residens. Det samme ordet er i Matt 27,27 oversatt med «borgen». vaktstyrken: Romerne hadde en egen hæravdeling stasjonert i Jerusalem for å sikre ro og orden under de store valfartshøytidene. ▶vaktstyrken.
Mark 15,21 viser til Rom 16,13
Note: bære korset hans: trolig tverrbjelken, som dødsdømte fanger måtte bære. >8,34. Aleksander og Rufus: trolig kjente navn i urkirken. Rufus kan være den samme som er nevnt i Rom 16,13.
Note: vin med myrra i: Blandet i vinen hadde myrra (>Matt 2,11) en bedøvende virkning.
Note: den tredje time: ca. kl. 9. ▶tidsregning.
Mark 15,28 viser til Jes 53,12
Note: Og … lovbrytere: Verset mangler i de eldste håndskrifter. Jf. Luk 22,37.
Mark 15,33 viser til Am 8,9
Note: den sjette time: ca. kl. 12. den niende time: ca. kl. 15.
Mark 15,33 viser til Am 8,9
Note: den sjette time: ca. kl. 12. den niende time: ca. kl. 15.
Mark 15,34 viser til Sal 22,2
Note: Eloï … sabaktáni: Sitatet er her gjengitt i aram. form.
Mark 15,36 viser til Sal 69,22
Note: vineddik: sur vin blandet med vann, brukt som leskedrikk av soldater og arbeidsfolk. Jf. Rut 2,14.
Mark 15,38 viser til 2 Mos 26,31ff
Note: forhenget i tempelet: sannsynligvis forhenget mellom Det hellige og Det aller helligste i tempelet. Jf. 2 Mos 26,31–33; Hebr 9,3. ▶Guds bolig.
Note: Maria, mor til … og Joses: kan også sikte til to forskjellige personer: Maria og Joses. Joses (Mark 6,3; 15,47) er en kortform av navnet Josefos. Jf. Matt 27,56.
Mark 15,42 viser til 5 Mos 21,22f
Note: forberedelsesdagen: navnet på ukedagen fredag, da man forberedte seg til sabbaten. ▶fester og høytider. Jf. Matt 27,62.
Mark 15,42 viser til 5 Mos 21,22f
Note: forberedelsesdagen: navnet på ukedagen fredag, da man forberedte seg til sabbaten. ▶fester og høytider. Jf. Matt 27,62.
Forrige kapittelNeste kapittel

30. november 2021

Dagens bibelord

Romerne 8,19–27

Les i nettbibelen

19For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, ... Vis hele teksten

19For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, 21for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. 23Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. 24For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? 25Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.