Tvil – Dag 6

Noen tviler mye, andre litt, og noen kjenner ikke noe særlig på tvil i det hele tatt. Det er helt greit. Mange erfarne kristne vil si at tro og tvil ofte går side om side gjennom livet. Tvil er ikke det motsatte av tro. I denne lagslunsjen åpner vi for gode samtaler om tvil.

Banner som leser: Lagslunsj, 6 dager

Jeg tviler på at jeg tror nok

Det er lett å føle at alt handler om prestasjon. Skolen, hjemme og blant venner. Men hva med troen?

Intro

  • Hva er forskjellen på tro som prestasjon og tro som relasjon?

Bibel

Efeserne 2,4-10

Les i nettbibelen.

4Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 6I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Se

  • Legg merke til vers 9. Hva betyr det?

Tenk

  • Hvis frelsen er en gave, trenger jeg ikke mer tro enn et ja til denne gaven. Hva tenker du om det?

Lev

  • Les Rom 12,3. Kan det være slik at vi har litt ulik tro, og at det er helt greit for Gud?

Bønn

Takk for at du er nådig, Gud. Takk for du har gjort alt for oss og at vi får ta imot. Takk at jeg får komme til deg også når jeg tviler.

Utfordring

Tenk gjennom hvordan du sammenligner din og andres tro. Klarer du å hvile i at din tro på Jesus er bra nok?