Datoer Bibeldagen 2021-2030

Hvilke datoer faller Såmannssøndagen (og dermed Bibeldagen) i kommende år?

Datoer for bibeldagen:

Bibeldagen 2023: 4. og 5. februar

Bibeldagen 2024: 27. og 28. januar

Bibeldagen 2025: 15. og 16. februar

Bibeldagen 2026: 31. jan og 1. februar

Bibeldagen 2027: 23. og 24. januar

Bibeldagen 2028: 12. og 13. februar

Bibeldagen 2029: 27. og 28. januar

Bibeldagen 2030: 16. og 17. februar


Tidligere år:

Bibeldagen 2021: 30. og 31. januar

Bibeldagen 2022: 12. og 13. februar